info@pilogi.com

Lashing (Yük Sabitleme)

Yüklerin güvenli ve hasarsız taşınması lojistik zincirindeki tüm ilgili kişilerin güvenliği ve çevrenin korunması için hayati önem taşımaktadır. Pi Lashing, yüklerin taşınırken uluslararası kurallara göre gerekli hesaplamaları yaparak en doğru sabitleme yöntemi (lashing methods) ve ekipmanları ile operasyonlarını yerine getirmektedir.

Pi Lashing, sabitlenecek tüm yüklerin ağırlık ve ölçülerine uygun olarak denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolunda emniyetli olarak taşınması konusunda hizmet vermektedir.

Taşıma sırasında, bir yük, bir çok kuvvete maruz kalacaktır. Yük bunlara karşı emniyete alınmalıdır.

Bu genellikle engelleme, destekleme, bağlama ve sürtünmeyi artıran malzemeler kullanarak yapılmaktadır.  İlk olarak yükün ağırlık, boyut vb. gibi yük özelliklerine ve kullanılan taşıma sistemine bağlı olarak uygun bir CTU seçimi yapılmalıdır. Yük ve CTU’yu eşleştirmek için Pi Denizcilik danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Pi Lashing, taşınabilecek yük ağırlığına, ölçülerine göre ileri / geri, Sağ – sol ve yukarı hareketleri engellemek için en doğru yöntem ile yükünüzü emniyete almaktadır.

Yükünüzü;

• bağlama sistemine,

• güvenlik yöntemine,

• sürtünme değerine,

• kaymaya karşı,

• devrilmeye karşı

 Pi Lashing sabitlemektedir.

Yük, denizde sürekli hareket halinde olan bir gemiye yüklenmektedir. Gemi denize açıldığında, gemiye etki eden altı hareket biçimine neden olan dış kuvvetlerle karşılaşır. Bu hareketler özellikle gemilerin ambar üstünde taşınan yükler ve gemiler için bir tehdittir.

Yükün istiflenmesi yeterince güvenli değilse, o zaman denizlerin ve rüzgarın davranışlarından kaçış yoktur. Sonuç olarak, yüklenen kargoya zarar vermekte, civardaki diğer kargolara veya geminin yapılarına ve donanımlarına zarar vermekte ve hatta kargoyu denize atmaktadır. Yanlış yük bağlama ve gemilerde yük istifi için gerekli prosedürlere uyulmaması denizde mal, can ve çevre için tehlikelidir.

Bu gibi durumlara düşmemek için, gemideki sorumlu personel, yükün her zaman güvenli bir şekilde taşınmasını planlayacak ve destekleyecek kadar yetkin olmalıdır. Bu, konteyner bağlama ve sabitlemenin (lashing) uygun şekilde planlanmasıyla yapılır.

Doğru yük bağlamanın (lashing) önemini anlamak için hayati önem taşıyan birkaç bileşene bir göz atalım.

1. Şiddetli ve olumsuz hava koşulları ve ilgili çeşitli kuvvetlerin dikkate alınmaması – Gemi herhangi bir anda en kötüsü ile karşılaştığı için Beaufort rüzgar ölçeğinin çeşitli koşulları dikkate alınmaz. Yükün taşınmasıyla ilgilenen sorumlu personel bazen geminin özelliklerini ve kötü hava davranışını öngörememektedir.

2. İlgili kurallar ve yol gösterici tavsiyeler hakkında bilgi eksikliği – yük bağlama ve emniyete alma ile ilgili yönergelere veya düzenlemelere uyulmaması felaket anlamına gelebilir

3. Maliyet kontrol baskıları – Ekonomideki düşüş, maliyet düşürme prosedürlerine yol açar ve bu da daha az kaliteli yük güvence işi anlamına gelir

4. Kalkıştan önce kargonun emniyete alınmasını tamamlamak için yetersiz zaman ve personel – Aşırı evrak işi ve kısa liman dönüşü nedeniyle, gemilerde kargo bağlama ve elleçlemenin temelleri bazen gözden kaçıyor

5. Yükün tam hareketsizliği için yeterince uygulanmayan temel gemicilik teknikleri – Etkin bir şekilde kullanılmamış veya bu nedenle bağlama malzemelerinin keskin kenarlar etrafında parçalanmasına veya hatta yetersiz kuvvet, sağlamlık ve/veya bağlama sayısına neden olması nedeniyle destek malzemesinin kullanılmaması

6. Yük sabitleme tertibatının yanlış kullanımı – Zincilerin ve mapaların  yanlış yapılmış. Kilitlerin , gergilerin, çelik halat/kayışlar vb. kullanımında bilgi eksikliği.

7. Çeşitli emniyet bileşenleri arasında mukavemette süreklilik eksikliği – Geminin genel özellikleri ve yapım yaşı, etkili kargo çalışmasında önemli bir rol oynamaktadır.

8. Yanlış dengesiz istifleme ve yetersiz ağırlık dağılımı – Yetersiz stabilite ve alınan kontrol önlemleri

Yük  güvenliğini sağlarken hatırlanması gereken noktalar

1. Yükün yeterince paketlenmesi ve ağır bileşenlerin bulunmaması koşuluyla, kargo konteynerlerinin gemilerde iyi bir şekilde sıkı bir şekilde istiflenmesi, yükün tamamen emniyete alınması ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

2. Hacimli ve ağır birimlerin etrafındaki boşluk başka kargolarla dolu olsa bile emniyete alınması gerekebilir. Bu tür birimlerin kayma veya takılma ihtimaline özellikle dikkat edilmelidir.

3. Bir dizi ünite sabitlenebilir veya tek bir blokta birbirine bağlanabilir

4. Yük üzerindeki kalıcı emniyet noktaları kullanılmalıdır, ancak bu emniyet noktalarının iç nakliye için tasarlandığı ve gemilerdeki diğer eşyaların emniyete alınması için uygun olmayabileceği unutulmamalıdır.

5. Bağımsız bağlamalar, yalnızca gemi bağlantılarının ve yapısının uygun güçlü noktalarına, tercihen belirlenmiş bağlama noktalarına düzgün bir şekilde sabitlenmelidir.

6. Yük bağlamaları, daha iyi bir tutuş için gergin ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

7. Mümkünse, bir kargo parçasına çoklu bağlamalar eşit gerilim altında tutulmalıdır. Farklı mukavemet ve elastikiyete sahip farklı malzeme bileşenlerinin entegrasyonundan tamamen kaçınılmalıdır.

8. Kargo bağlamaları, geçişte kontrol edilip sıkılabilir olmalıdır.

9. Bağlamalar, gemi 13 saniye süre ile 30 derece yuvarlandığında yüklerin hareket etmesini engelleyecek kadar yeterli olmalıdır.

10. Yükün gemiye doğru sıkıştırılması, kaymadan önce tamamen emniyete alınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Kuru Yük için Yaygın Olarak Kullanılan Kargo Emniyet Düzenlemeleri

1. Bağlama (lashing), gemideki tüm emniyet düzenlemeleri adına kullanılan genel bir terimdir: Halatlar, sapanlar, ağlar, çemberler veya zincirler, çoğunlukla konteyner gemilerinde kullanılan diğer patentli gerdirme cihazlarını içerir.

2. Payende (Tomming): Yükü geminin yapısına veya diğer yüklere karşı takoz eden kare kesitli yumuşak ahşap çerçeve desteğinin inşası

3. Daneç (Filling): Kargo parçaları ve kargo ile gemi yapıları arasındaki boşlukları ve kırık istifleri doldurmak için hava yastıkları, boş paletler, eski lastikler vb.

4. Kaydırmaz (Anti skid): Yüklerin sürtünme özelliklerini artırmak için düz tahtalar kullanılır.

5. Bloklama (Binding): Birkaç birimi tek bir bloğa dönüştürmek için bir istifi istifleyin. Ayrıca her katmanda farklı yönlerde istiflenen torbalar veya kartonlar, yükleri kaydırmak için sıkı bir istif olan kendinden kilitli bir levha oluşturur.

6. Yapısal Değişiklikler (Structural Modifications): Çok ağır ve rahatsız edici şekilde şekillendirilmiş kargo, üniteyi doğrudan geminin yapısına kaynaklayarak veya çelik bir çerçeve veya geminin yapısına kalıcı olarak tutturulmuş başka bir destek veya takoz üreterek emniyete alınabilir.

Güvenli Kaldırmanın Temelleri

1. Yükler bir sapan üzerinde kaldırıldığında genel fikir, yükün havada olduğu gibi yerde de sabitlenmesini sağlamaktır.

2. Yükler, sapanlarla tatmin edici bir şekilde sabitlenmelidir.

(a) Yükler tamamen sapanlar tarafından tutulur (örneğin ağlardaki torbalar)

(b) Varsa sabit kaldırma sapanları veya pabuçları kullanın

(c) Halatlar veya tel sapanlar yüklerin etrafına tamamen sarılmalıdır – hattın gevşek bölmelerinde hiçbir yük dinlenmeye bırakılmamalıdır.

(d) Özel bileşenler kullanılırken, bunlar kargoya uygun şekilde bağlanmalı ve üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.

3. Sapanlar, kaldırma araçlarına yeterince takılmalıdır.

4. Yükler, kaldırıldığında çökmemesi veya şekil değiştirmemesi için asılmalıdır.

5. Yük, sapanlara zarar vermemeli ve sapanların ayrılmasına neden olmamalıdır. Hassas noktalarda veya keskin kenarlarda doldurma veya dolgu kullanın

6. Yüklerin sapan tarafından zarar görmemesine dikkat edin.

7. Vinç tarafından temiz bir kaldırma için tüm kaldırma parçalarının dönme noktaları dikeye mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

×

Whatsapp İletişim

× Size nasıl yardımcı olabilirim